Bæredygtighedskonsulent Klaus Kellermann: ”Keep it Simple”

AI har ansat bæredygtighedskonsulent Klaus Kellermann til at varetage virksomhedens bæredygtighedsledelse og implementering af bæredygtighed i byggeriet. Chefarkitekt Tomas Snog udtaler:

”Bæredygtighed er et udviklingspotentiale for AI, og vi ser et behov for at konkretisere viden om bæredygtighed i en arkitektonisk sammenhæng og integrere det med de ingeniørfaglige kompetencer. Med sin ledelseserfaring og referencer som projekterende arkitekt viser Klaus Kellermann, at det er muligt at kombinere teknisk/teoretisk viden om energirigtigt byggeri og bæredygtighed med en mere intuitiv og sansende tilgang til arkitekturen”.

Keep it Simple

For Klaus Kellermann handler bæredygtighed om simpel og faktuel viden, der skal omsættes kvalitativt:

”Hvis det skal lykkes at implementere bæredygtighed effektivt i projekteringen, skal den behandles som en faktuel viden, ellers vil den gå tabt i processen. Desværre er der mange eksempler på, at bæredygtighed forbliver en god intention mere end en artikuleret kvalitet. En måde, man kan sikre forbindelsen mellem arkitekturen og bæredygtigheden, er gennem DGNB, der er den mest udbredte certificeringsordning for bæredygtighed i Danmark. Den behandler alle de vigtigste bæredygtighedsprincipper opdelt i 5 områder:

- Miljømæssig kvalitet
- Økonomisk kvalitet
- Social/funktionel kvalitet
- Teknisk kvalitet
- Proceskvalitet

Dgnb Blade Dk 430X

 

DGNB som huskeliste og sund fornuft

Hvert af de 5 områder indeholder en række kriterier, der skal opfyldes. De er alle målbare og dermed lettere at formidle. Dette gør certificeringen til et rigtig godt udgangspunkt for at implementere bæredygtighed i et projekt og derigennem opnå - ikke kun et mere bæredygtigt projekt, men også højere arkitektonisk kvalitet. Overordnet set kan en overholdelse af de forskellige kriterier i DGNB betragtes som en huskeliste, der sikrer, at man ikke nedprioriterer vigtige arkitektoniske elementer som f.eks. kvaliteten af lyset i bygningen, mulighed for brugerkontrol og tilgængelighed. Klaus uddyber:

”Rigtig mange af kriterierne er simpelthen sund fornuft, der tillader arkitekten/ingeniøren at koncentrere sig om forhold, der skaber værdi for både bygherre og brugere. Dermed kan bæredygtighed indgå som et vigtigt salgsparameter, til fordel for alle. Jeg ser det som min største udfordring at skabe sammenhæng mellem min teoretiske viden om bæredygtighed og den praktiske projektering i hverdagen hos AI”. 

Se Klaus Kellermanns CV her.