Digital Fremtidssikring

Udviklingsprojekt – den almene boligmasse fremtidssikres AI har for Almennet ydet teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med projektet Digital Fremtidssikring. Emnet omhandler, hvorledes den almene boligmasse fremtidssikres. Opgaven gik ud på at indsamle information, strukturere informationen og videreformidle den til Almennets brugere. Målet med udviklingsprojektet Digital Fremtidssikring er at inspirere og informere om behov […]