Hedelundparken afd. 4

Renovering af 200 almene boliger Hedelundparken er en større almen gårdhavebebyggelse fra midten af 1970’erne med ca. 200 boliger beliggende i den østlige del af Esbjerg. Renoveringen omfatter facader, installationer og udearealer m.v., så bebyggelsen ud over de nødvendige opretningsarbejder desuden tilføres et generelt kvalitetsløft. Større facadevariation De eksisterende fugtskadede røde skalmursfacader udskiftes med nye […]