Sundparken

Etablering af nye brugsvandsledninger i boliger

Boliggården Afd. 19 Soldal

Ombygning af varmecentral og udskiftning af brugsvandsledninger Afdeling 19 består af 48 lejemål i en 3-etages blok. AI´s arbejde på adressen omfatter ombygning af varmecentralen til fjernvarmeforsyning samt udskiftning af brugsvandsledninger i kælder. Konvertering til fjernvarme Nedrivning af ældre eksisterende gasinstallation og naturgasfyrede kedler inkl. skorstensaftræk. Installering af ny fjernvarmeinstallation, vekslere, reguleringsudstyr mv. Ombygning af varmtvandsproduktionsanlæg […]

Boliggården Afd. 13 Ørehøj

Ombygning af Ørehøj varmecentral For Boliggården i Helsingør har AI foretaget ombygning af varmecentral i afdeling 13 Ørehøj. Arbejdet indeholder følgende: Ombygning af kedelanlæg Nedrivning af ældre eksisterende naturgasfyrede kedler. Installering af ny kondenserende naturgasfyret kedel inkl. gasinstallationer og skorstensaftræk. Ombygning af varmtvandsproduktionsanlæg Eksisterende ældre varmtvandsbeholdere nedrevet og nyt varmtvandsproduktionsanlæg etableret.  Ombygning af centralvarmeanlæg Nedrivning […]

Boliggården Afd. 2 Kongevejen 45-51

Udskiftning af brugsvandsledninger i kælder For Boliggården i Helsingør har AI foretaget udskiftning af brugsvandsledninger i afdeling 2 Kongevejen. Afdelingen består af en 3-4 etagers boligblok.  Varmt- og koldtvandsrør inkl. varmtbrugsvands cirkulationsledninger i kældergange udskiftet og nye strengreguleringsventiler monteret.