Birkehegnet – helhedsplan

Helhedsplan – fremtidssikring af boliger med tilgængelighedskrav Projektet omfatter tag- og facaderenovering, herunder udskiftning af døre og vinduer, stabilisering af bærende vægge samt etablering af balanceret ventilation i 373 boliger. Derudover udføres en mindre ombygning i 85 af boligerne i forbindelse med etablering af nye badeværelser, der skal opfylde tilgængelighedsniveau C. Bebyggelsens fælleshuse gennemgår, foruden […]