36 almene boliger i Randers

Nærværende projekt omhandler en samlet bebyggelse på 36 boliger i størrelsen 85-110 m², i alt 3.450 m². Boligernes variationer i størrelse og rumlig organisering giver boligmulighed til en bred vifte af borgere, fra unge børnefamilier til seniorer. Byggeriet opføres med en bæredygtig profil baseret på energiklasse 2020 og Svanemærket. Hermed skabes et byggeri med fokus […]