Dalgaard Supermarked

Etablering af kvalitetsbevidst supermarked På nærværende projekt har AI forestået totalrådgivning og projektering fra første indledende idefase. Det drejer sig herunder om myndighedskontakter, udbud og styring af entrepriser. I minutiøs dialog med bygherre er overflader, inventar, tekniske installationer mv. blevet gennemgået og fastlagt. Renovering og ombygning af supermarkedet er udført i 3 etaper, så supermarkedet […]