Facaderenovering ved byens port

Udformning Bygningens placering ved en af byens store indfaldsveje stiller store krav til udformningen, materialevalg og udførelse. Der ligger store udfordringer i støj- og luftforureningsniveauet og det “kaotiske” bybillede. Der er ved udformningen taget vidtrækkende hensyn til ovennævnte udfordringer, og det har været vigtigt, at minimere udgiften til den fremtidige drift og vedligeholdelse. Bygningen vil […]