Magneten

Fra kontorbyggeri til moderne aktivitets- og samværstilbud til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse