Lillebæltsvænget afd. 15

Skadesregistrering og budgetplanlægning For Højstrup Bolig afdeling 15 har AI udført bygningsregistrering af 87 boliger med henblik på skadesregistrering af revner i murværk og indvendige vægge som følge af ustabile tagkonstruktioner. Herunder registrering af opfugtet hulmur og dårligt murværk, nedslidte tagbelægninger samt vurdering af energioptimering mv. Efterfølgende er der udarbejdet budget til Landsbyggefonden.