KAD Forbundshus

Byggeriets udformning er inspireret af havneområdets store pakhuse og gavlbygninger. Bygningen er disponeret omkring et atrium i 5½-etagers  højde  og er indrettet  med  kontorer langs kanal- og gårdfacade. I de indeliggende kerner ligger mødelokaler, kopirum og arkiver. I stueetagen ligger reception, foyerområde og kantine og øverst i bygningen hovedbestyrelse og formandssekretariat. AI har ligeledes stået for farvesætning og indretning.