Borgernes Hus

Odense har fået et moderne forsamlingshus, hvor kommunen kan møde sine borgere, og hvor byens borgere kan møde hinanden