VAB afd. 29. Søkrogen – Helhedsplan

Realisering af helhedsplan herunder udarbejdelse af skema A og skema B til brug for ansøgning om støttemidler hos Landsbyggefonden. Opgaven er udført i tæt samarbejde med bygherre, forretningsfører, Kalundborg Kommune og Landsbyggefonden. Helhedsplanen omhandlede blandt andet udskiftning af byggeskadede præfabrikerede trækabinet badekabiner, udskiftning af vinduer, døre og lette facadepartier samt udførelse af nye udeområder med […]