Kim Strand

Fagleder, VVS

+45 21 21 45 84

ks@ai.dk