Vores kompetencer

Alle vil gerne investere i grønnere byggeri, hvis økonomien også er bæredygtig. Det er grundtanken bag vores designmetode. Og gennem 50 års arbejde med bæredygtighed, har vi vist, at det virker. 

Vores faglige ekspertiser

Vi er et team af Arkitekter & Ingeniører, der gennem mere end 50 år har arbejdet med bæredygtighed. Vi har et stærkt miks af erfaring og kompetencer der gør, at vi kommer grønt fra start med at udvikle bæredygtigt byggeri.

Det vi tegner, er det vi bygger. Og det vi bygger, skal være brugbart, holdbart og smukt til glæde for brugerne, for jo mere arkitekturen bruges, desto mere bæredygtig bliver den. Brugbarhed handler om at gøre arkitekturen rumlig, så der bliver plads til brugernes virkelyst. Holdbarhed handler om at bygge med klimaet og skabe bygninger og steder i balance med naturen. Skønhed er ikke en luksus. Det handler om at skabe identitet, som gør brugerne stolte og får dem til at trives. Arkitekturen er først skøn når brugerne trives i den.

 • Idéoplæg
 • Byggeprogram
 • Projekteringsledelse
 • Dispositionsforslag
 • Projektforslag
 • Myndighedsprojekter
 • Udbudsprojekter
 • Udførelsesprojekter
 • Fagtilsyn
 • Byggeledelse
 • IKT i byggeriet
 • BIM Design
 • Procesdesign
 • Brugerinddragelse
 • Gør det selv – projekter
 • Materialevalg
 • Livscyklusvurdering LCA
 • Totaløkonomi LCC
 • Energidesign
 • Bæredygtigt design
 • DGNB certificeret byggeri
 • Den frivillige bæredygtighedsklasse

Fremtidens klimaudfordringer stiller store krav til den fysiske udformning af by og landskab, miljøet og rammerne om vores sociale liv. Vores vision er at tænke grønt fra start og skabe områder, hvor der er balance imellem bygninger, pladser, beplantning og mennesker.

 • Helhedsplan
 • Masterplan
 • Byudvikling
 • Områdefornyelsen
 • LAR + klimatilpasning
 • Mobility + infrastrukturer
 • Boligbebyggelser
 • Anlægsprojekter
 • Gårdrum, byrum og pladser
 • Beplantning + begrønning

Bæredygtighed er den måde, vi arbejder og tænker på. Vi sætter grønne mål for alle vores projekter og insisterer på, at skabe mere værdi med grønnere byggeri. Med vores materialebank kan vores bygherrer foretage materialevalg på et oplyst grundlag, og gennem certificeringsordninger opnår vores bygherrer transparente og stringente processer med målbare resultater.

 • Certificeringer og screeninger
  DGNB, BREEAM, LEED
 • Materialevalg
 • LCA
 • LCC
 • Grønne investeringer
 • Energioptimeringer
 • Indeklima (termisk, atmosfærisk, visuel)
 • Verdensmål
 • Den frivillige bæredygtighedsklasse

Øgede nedbørsmængder stiller os over for store udfordringer. Vi hjælper vores kunder med at finde skræddersyede løsninger på disse udfordringer, hvad end der er tale om anlæg under jorden eller håndtering af vand på terræn. Vi sikrer professionel rådgivning lige fra de første streger på tegnebrættet til aflevering af jeres klimsikrede arealer.

 • Kloakseparering
 • Kloakrenovering
 • Nyanlæg
 • Ledningskoordinering
 • Forsinkelsesanlæg
 • Nedsivningsanlæg
 • LAR
 • Projektering
 • Udbud
 • Fagtilsyn
 • Byggeledelse
 • Risikoforhold og økonomi
 • Forundersøgelser og planlægning
 • Arbejdsmiljø

Den rette energirådgivning er med til at gøre din bygning endnu grønnere. Vi har igennem årtier leveret energirådgivning til boligselskaber, ejer- og andelsforeninger, institutioner og erhvervsejendomme, og vores målsætning er altid at få skabt miljømæssige forbedringer, der sikrer økonomisk gevinst.

 • Indeklima
 • Driftskontrol
 • Varmeregnskaber
 • Vandregnskaber
 • Vandskader
 • Projektering
 • Fugtproblemer
 • Instruktion af varmemestre
 • Undervisning i skimmelsvamp
 • Skimmelsvampeundersøgelser
 • Udbud service ventilationsanlæg
 • Udbud udskiftning af udsugningsanlæg

Vores konstruktionsdesign skabes med stor respekt for byggetraditioner, med materialebevidsthed og med en vished om, at bygninger skal have lov til at ændre sig over tid. Vi finder frem til de mest optimale og grønne løsninger i et tæt samarbejde med både bygherrer og entreprenører.

 • Træbyggeri
 • Modulært byggeri
 • Bærende murværk
 • Bindingsværk
 • Betonelementer
 • In-situ beton og fundering
 • Betonsanering
 • Stålkonstruktioner
 • Forstærkningsprojekter
 • Helhedsplaner
 • Projektering

VVS-installationer sikrer velvære og komfort. De forsyner bl.a. vores bygninger med behagelig varme, sundt luftskifte og rent vand i hanerne. Når VVS-installationer løbende vedligeholdes og skiftes ud, forlænger vi bygningernes levetid – det er en grøn investering, der giver plus på bundlinjen.

 • Sikring mod kloak- og regnvand i kældre
 • Afløbs-, vand- og varmeinstallationer
 • Ventilationsanlæg – mekaniske, naturlige og hybride
 • Gasanlæg
 • Køleanlæg – anlæg baseret på egen køling eller fjernkøling
 • Sprinkler- og Inergen-anlæg
 • Solvarme og varmepumper
 • Indeklima – simulering, måling og undersøgelser
 • Tilstandsvurdering
 • Drift og vedligehold, samt fejlfinding
 • Energimærkning

Grønne investeringer i energioptimerende el-installationer giver økonomisk afkast. Vi rådgiver bl.a. om installationer, der udnytter solens kræfter og jordens varme, og om digitale systemer, der automatisk regulerer lys- og ventilationssystemer til glæde for både indeklima og pengepung.

 • Forsynings- og tavleanlæg
 • Kraftinstallationer
 • Belysningsanlæg/LED-belysning og døgnrytmebelysning
 • Intelligente bygningsinstallationer
 • Bygningsautomation/CTS-anlæg
 • IT-installationer
 • Sikringsanlæg: ADK, AIA og ITV
 • Brandsikringsanlæg: ABA, ABV, ABDL
 • Nød- og panikbelysning
 • Elevatorer og lifte
 • Solcelleanlæg
 • Energioptimering
 • Nødstrømsanlæg
 • Lynbeskyttelsesanlæg
 • Jording og transientbeskyttelse

Vi leverer brandteknisk rådgivning og udarbejder brandteknisk dokumentation samt vurderer projekters potentialer og begrænsninger set i lyset af de gældende brandregler. AI varetager som brandrådgivere sikkerhedsniveauet for brandsikring i dit bygger i tæt samarbejde med vores arkitekter, ingeniører, konstruktører og samarbejdspartnere.

 • Brandteknisk dokumentation 
 • Certificeret brandrådgivning 
 • Brandstrategier 
 • Brand- og pladsfordelingsplaner
 • Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan (DKV)
 • Myndighedsmøder

Designmetode

Du kan læse mere om Designmetode her