Landskabsarkitektur

Fremtidens klimaudfordringer stiller store krav til den fysiske udformning af by og landskab, miljøet og rammerne om vores sociale liv. Vores vision er at tænke grønt fra start og skabe områder, hvor der er balance imellem bygninger, pladser, beplantning og mennesker.

Helhedsplan
Masterplan
Byudvikling
Områdefornyelsen
LAR + klimatilpasning
Mobility + infrastrukturer
Boligbebyggelser
Anlægsprojekter
Gårdrum, byrum og pladser
Beplantning + begrønning

Fagleder landskabsarkitektur

Hils på Lóa
Udvalgte projekter