Kuglegården

Nybyggeri, restaurering og transformation af fredede og bevaringsværdige bygninger på Holmen

AB1941 – klimasikring

Klimasikring og kloakseparering i andelsboligforening gennem nye regnvandsledninger og renovering af spildevandsledninger.

Henriksgården – klimasikring

Forberedelse til skybrudssikring ved udskiftning af rør, separering af regnvand og anlæggelse af LAR-bassiner og grøfter.

AB1941 – landskab

Regnvandsopsamling og bevaringsorienteret landskabsdesign i almene boligafdelinger i Ringsted