Kuglegården 25

Renovering af bevaringsværdigt byggeri til erhvervsbygninger med kontorer og showrooms

FOB Kalundborg, Afd. 8,9 og 14

Helhedsplan for tre afdelinger i FOB Kalundborg. Renoveringsprojektet omfatter 376 boliger, fællesfaciliteter og landskab.

BoligKorsør afd. 21

Helhedsplan giver almen afdeling på Motalavej i Korsør ny arkitektonisk profil og varieret boligudbud

Ungdomshusene

Helhedsplan for fire meget forskellige ungdomsboligbebyggelser beliggende i samme postnummer – 3500 Værløse