Projekter

Abelsvej

Facade - og tagudskiftning på almen boligafdeling optimerer lysforhold og forbedrer boliger i Ringsted

Proviantgården

Nybyggeri skaber nye kontorpladser og showrooms i historiske omgivelser

Hældagerskolen

Renovering af Hældagerskolen forbedrer indeklima og reducerer energiudgifter

Hestehaven

Blandet bebyggelse i ny og bæredygtig bydel