Projekter

Abelsvej

Facade - og tagudskiftning på almen boligafdeling optimerer lysforhold og forbedrer boliger i Ringsted

VUC Hvidovre

Volumenstudier og lokalplansarbejde - nytænkning af byggeri i Hvidovre

Carl Nielsen Skolen

Arealudvidelse, nye passager og en mere imødekommende ankomstsituation er blot nogle af de tiltag, dette byggeprojekt rummer

Christiansvej

Karrébebyggelse med en tårnkonstruktion til boliger, parkeringshus, løftet gårdrum og tagterrasser i Glostrup