Projekter

Egeparken I og II

DGNB-certificeret helhedsplan omfatter bedre indeklima i nyindrettede boliger samt opførelse af nyt aktivitetshus

VUC Hvidovre

Volumenstudier og lokalplansarbejde - nytænkning af byggeri i Hvidovre

Carl Nielsen Skolen

Arealudvidelse, nye passager og en mere imødekommende ankomstsituation er blot nogle af de tiltag, dette byggeprojekt rummer

Christiansvej

Ny karrébebyggelse med boliger, parkeringshus, grønne tagterrasser og rekreativt gårdrum i Glostrup