36 almene boliger i Randers

Nærværende projekt omhandler en samlet bebyggelse på 36 boliger i størrelsen 85-110 m², i alt 3.450 m². Boligernes variationer i størrelse og rumlig organisering giver boligmulighed til en bred vifte af borgere, fra unge børnefamilier til seniorer.
Byggeriet opføres med en bæredygtig profil baseret på energiklasse 2020 og Svanemærket. Hermed skabes et byggeri med fokus på energiforbrug, indeklima og materialevalg. Svanemærket er en alment kendt garant for kvalitet og sundhed, som beboerne genkender fra andre produkter.

Bebyggelsens udsigt og nærhed til naturen understreges af, at alle boliger har direkte udgang til attraktive, solvendte haver. De private havestykker danner overgang til de mere fælles friarealer, legearealer og vejforløb.
Bebyggelsesplanen og beplantningen er planlagt med henblik på at sikre en høj grad af læ for vestenvinden. Sol og læ er vigtige forudsætninger for at skabe et attraktivt socialt miljø mellem husene og dermed mellem beboerne.

Bebyggelsen varierer i karakter med skift i højder og forskydninger i facaden og beklædes med naturmaterialer som skiffer eller tegl, der matcher naturens farver og stoflighed. Beplantninger tager udgangspunkt i de danske pionerarter med en stor variation i græsser, buske, krat og træer. Den varierede beplantning fremmer et rigt dyreliv og nærhed til naturens mange kvaliteter.

Regnvand håndteres lokalt i bebyggelsen ved at udnytte grundens naturlige fald. Vandet ledes fra tage og belægninger i overfladiske render til det fælles regnvandsbassin ved Tjærby.

Afventer skema A.

 

 

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2015 - 2015

Bygherre : BoliGrøn

Størrelse : 3.450 m²

Enterpriseform : Totalentreprise

Samarbejdspartnere : BM Byggeindustri A/S

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Ingeniørrådgiver, Totalrådgiver