Silergården afd. 13

Renovering af prøveopgang danner erfaringsgrundlag for ambitiøs, grøn helhedsplan for 1050 boliger

Gadekæret

Helhedsplan for almen landsby med 680 boliger beliggende 10 minutters gang fra Ishøj Station

Brøndby Strand T13 afd. Silergården

Bygningsgennemgang og tilstandsvurdering af 736 boliger Opgaven består i budgetsat bygningsregistrering og tilstandsvurdering af rækkehuse og lavhuse til brug for udarbejdelse af helhedsplan for Landsbyggefonden – i alt 736 boliger. Opgaven pågår i tæt samarbejde med bygherrerådgiver SBS. AI har til opgaven kontraheret med underrådgivere omkring betonanalyse, TV-inspektion af kloaksystem, rørundersøgelser og termografering. Opgaven indeholder […]