Favrholm Stadionkvarter

Grænsebrydende, bæredygtig bydel i Hillerød
Favrholm Stadionkvarter

Ny bydel 

Visionen for Favrholm Stadionkvarter bygger på værdierne: sund, lærende, inviterende, grænsebrydende og bæredygtig. Det er opgaven for AI Arkitekter & Ingeniører, der sammen med Gehl og NIRAS, er blevet valgt som rådgivere til udviklingen af en ny og bæredygtig bydel i Hillerød. Projektet omfatter udviklingen af masterplan og dispositionsforslag til lokalplan.

 

Samlingssted for hele området 

Det nye Favrholm Stadionkvarter bliver placeret syd for Overdrevsvejen i Hillerød overfor det kommende nye Hospital Nordsjælland. Kvarteret skal bl.a. indeholde 2500 boliger med et stadion og sportsfaciliteter til fodboldklubben FC Nordsjælland og fodboldklubbens Right to Dream Academy. Stadion bliver et samlingssted, der åbner mulighed for at skabe særlige begivenheder for et stort opland. Men også en lokal dagligstue for byen, hvor hverdagens aktiviteter kan foregå.

 

Bæredygtighed i fokus 

Udover stadionkvarteret varetager AI Arkitekter & Ingeniører også udviklingen af masterplanen for Hestehaven og Hillerød forsyningsarealer. Alt i alt et samlet areal på 122 hektar med en byggeret på ca. 450.000 etagemeter byggeri. Bæredygtighed er indtænkt som en integreret del af byplanlægningen. Både hvad angår bevægelse, transport, kultur, biodiversitet og byliv, hvortil byplanen DGNB-certificeres på guldniveau.

Grønne tiltag

Guld DGNB-certificering

Fakta om projektet

Periode : 2021 - 2025

Bygherre : Hillerød Forsyning, Propreco A/S

Størrelse : 122 hektar – ca. 450.000 etm byggeri

Samarbejdspartnere : Gehl – Making Cities for People, Niras, DK2

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Ingeniørrådgiver, Totalrådgiver, DGNB-konsulent, Bygherrerådgiver