Nye brandkrav

Invitation til seminar om nye brandkrav ved drift i bygninger den 16. november

Har du styr på…

  • Hvordan du kommer fra ny lovgivning i Bygningsreglementet (BR18) til effektiv og bæredygtig udførelse i driften?
  • Hvordan teknisk- og driftspersonale skal klædes på til at drive og vedligeholde det ibrugtagne byggeri i hele dets levetid?
  • Bygherres rolle og ansvar ved ombygning og renovering, og hvordan skal eksisterende- samt nye forhold fortolkes?
  • Hvad kræves der af ejer og driftsansvarlige for at drive en bygning med aktive og passive brandsikringstiltag?
  • Hvad skal den brandtekniske dokumentation for byggeriet indeholde for at driften kan agere forsvarligt i det fremtidige byggeri?
  • Hvordan fordeles rollerne i byggeriet efter ibrugtagning og hvordan kan den driftsansvarlige fremstå som god sparring til ejer og teknisk personale?

 

Program
14.00 Velkomst
14.05 Præsentation af AI Arkitekter & Ingeniører a/s
14.10 Behov for brandseminar (BR18)
14.20 Bygherres rolle ved ombygning og renovering
14.35 Krav ved ibrugtagning
14.50 Kort pause
15.00 Drift af fremtidigt byggeri
15.15 Q&A – præsentation af case
15.45 Opsamling
16.00 Tak for i dag

Tidspunkt
16. november kl. 14-16

Adresse og parkering
Refshalevej 147, 3.sal, 1432 København

Tilmelding
Klik her for tilmelding
Tilmelding senest xx.xx.2021

Indlægsholdere

  • Carsten Jensen /Fagleder, Brand, AI Arkitekter & Ingeniører a/s
  • Morten Steen Johansen /Personcertif ceret i brandklasse BK 3+4, Ejer, Safedesign
  • Ivan Langmach Jacobsen /Personcertificeret i brandklasse BK2, Ejer, Langmach Ribe
  • Ronnie B. Lindholt /Sagskonstruktør, Brand, AI Arkitekter & Ingeniører a/s