FOB Kalundborg, Afd. 8,9 og 14

Helhedsplan for tre afdelinger i FOB Kalundborg. Renoveringsprojektet omfatter 376 boliger, fællesfaciliteter og landskab.

Attraktive og varierende boligtyper

Helhedsplanen er udarbejdet for tre afdelinger i Fællesorganisationens Boligforening FOB, som har beliggenhed i Kalundborg. Helhedsplanen omfatter et renoveringsprojekt hvor 376 boliger vil blive totalrenoveret. Med et ønske om at fremtidssikre boligkomplekset, etableres et bredt udvalg af attraktive og varierende boligtyper. Projektet omfatter renovering og sammenlægninger til i alt 376 boliger, hvoraf 108 af boligerne totalrenoveres som tilgængelighedsboliger for beboere med begrænset mobilitet. Den forskelligartet boligbebyggelse, giver afsæt til en blandet beboersammensætning. Helhedsplanen har haft særligt fokus på at skabe øget tryghed og større sammenhold mellem afdelingens beboere.

 

Aktiv beboerinddragelse

Beboerne er aktiv inddraget i processen, blandt andet ved valg af farve på skalmuren og altandesign.

Der skabes indbydende mødesteder på de omkringliggende udearealer. De fælles opholdssteder danner ramme om rekreative muligheder for alle aldersgrupper, og giver dermed naboskabet gode vækstbetingelser. En landskabelig bearbejdning af udearealerne i form af beplantning og terrænregulering skaber rum for de nye lege- og opholdsarealer i bebyggelsens friarealer.

 

Energirigtige boliger

Der fokuseres på at skabe energirigtige boliger, som lever op til dagens boligstandarder. Gavle efterisoleres, nye kældertrappe støbes i beton, og der implementeres elevatorer i de eksisterende trappeopgange. Derudover vil der blive etableret nye altaner på samtlige blokke.

Grønne tiltag

Mekanisk balancerede ventilationsanlæg med varmegenvinding

Fakta om projektet

Periode : 2020 - 2025

Bygherre : FOB Kalundborg

Størrelse : 376 boliger (108 tilgængelighedsboliger)

Enterpriseform : Totalentreprise

Samarbejdspartnere : Jorton, MASU Planning, ISC Rådgivende Ingeniører A/S

AI's rolle : Arkitektrådgiver