Privatlivspolitik

1. Behandling af persondata

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi modtager og behandler personoplysninger om dig. Det gør vi, fordi vi er dataansvarlige for de personoplysninger, vi får om dig.

Vores kontaktoplysninger er:
AI Arkitekter & Ingeniører A/S
Kontaktperson for persondata: Søren Hansen, sha@ai.dk
Tlf. 32 68 08 00

Vi behandler alene dine almindelige personoplysninger. I denne tekst kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi behandler om dig og hvorfor.

2. Oplysninger, som vi har modtaget om dig

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig er statistisk information for at optimere vores website.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, som hjemmel til at behandle disse oplysninger.

Husk at dit samtykke frit kan trækkes tilbage på ethvert tidspunkt. Det kan du gøre ved at skrive til sha@ai.dk

3. Opbevaring og sletning

De oplysninger, vi har registreret om dig, gemmer vi i op til 5 år med mindre det er nødvendigt, at oplysningerne opbevares i længere tid.

4. Andre modtagere, der kan behandle dine personoplysninger

Hjemmeside leverandør

Google

5. Dine rettigheder

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret), artikel 15
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse, artikel 16
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning, artikel 17
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling, artikel 18
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse, artikel 21
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Udøvelse af rettigheder

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Såfremt du ønsker at klage over behandling af dine persondata til en ekstern myndighed skal sådanne klager fremsendes til tilsynsmyndigheden i dit EU hjemland. I Danmark vil dette være Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Cookiepolitik

AI Arkitekter & Ingeniører benytter sig af cookies til trafikmåling og løbende optimering af hjemmesiden med henblik på at forbedre brugeroplevelse og funktionalitet. Cookies er en tekstbesked, der typisk placerer et midlertidigt lille filter på computeren, som kan indhente oplysninger om f.eks. browser, styresystem, forbindelsestype og andre statistisk relevante oplysninger.

Cookies kan genkende din computer, men kan ikke indsamle information om hvem du er, eller hvem der bruger din computer. Du kan afvise cookies via din computers browser-indstillinger. Fravalg af cookies vil som oftest nedsætte hjemmesidens funktionalitet. Det er også muligt at slette allerede modtagne cookies. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Du kan få yderligere oplysninger om hvordan du undgår cookies ved at klikke på dette link: http://minecookies.org/cookiehandtering.

AI Arkitekter & Ingeniører anvender Google Analytics som statistikværktøj. Dette værktøj giver os mulighed for at følge en session rundt på sitet og giver AI Arkitekter & Ingeniører mulighed for at tilpasse indholdet efter relevans.

Har du spørgsmål?

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores kontaktperson for persondata:

AI Arkitekter & Ingeniører A/S
Søren Hansen, Økonomichef

sha@ai.dk