Arkitektur

Det vi tegner, er det vi bygger. Og det vi bygger, skal være brugbart, holdbart og smukt til glæde for brugerne, for jo mere arkitekturen bruges, desto mere bæredygtig bliver den. Brugbarhed handler om at gøre arkitekturen rumlig, så der bliver plads til brugernes virkelyst. Holdbarhed handler om at bygge med klimaet og skabe bygninger og steder i balance med naturen. Skønhed er ikke en luksus. Det handler om at skabe identitet, som gør brugerne stolte og får dem til at trives. Arkitekturen er først skøn når brugerne trives i den.

Kreativ leder, Arkitekt MAA

Hils på Kim

Kreativ leder, Arkitekt, cand. arch.

Hils på Mathias

Kreativ leder, Arkitekt MAA

Hils på Kåre
 • Idéoplæg
 • Byggeprogram
 • Projekteringsledelse
 • Dispositionsforslag
 • Projektforslag
 • Myndighedsprojekter
 • Udbudsprojekter
 • Udførelsesprojekter
 • Fagtilsyn
 • Byggeledelse
 • IKT i byggeriet
 • BIM Design
 • Procesdesign
 • Brugerinddragelse
 • Gør det selv-projekter
 • Materialevalg
 • LCA, livscyklusvurdering
 • LCC, totaløkonomi
 • Energidesign
 • Bæredygtigt design
 • DGNB, certificeret byggeri
 • Den frivillige bæredygtighedsklasse
Udvalgte projekter
Transformation fra nedslidt kontorområde på Amager til nyt bykvarter med blandet bebyggelse
Odense har fået et moderne forsamlingshus, hvor kommunen kan møde sine borgere, og hvor byens borgere kan møde hinanden