Engvej

Transformation fra nedslidt kontorområde på Amager til nyt bykvarter med boliger, hotel, daginstitution og dagligvarebutik

Blandet bebyggelse skaber liv

Engvej 155-169 på Amager er et nyt bykvarter i udvikling, og her kommer en blandet bebyggelse til at sikre liv i gadebilledet. Hotelgæster vil ankomme med kufferter, kvarterets børn vil blive afleveret og hentet i den nye daginstitution, folk vil fylde varer fra dagligvarebutikken i cykelkurve og bagagerum, og studerende vil flytte ind i attraktive studieboliger.

 

Udviklingsarbejde

Det er Gefion Group, der udvikler området, og AI Arkitekter & Ingeniører har været med fra start som bygherrerådgiver og arkitektrådgiver. Udgangspunktet har været en stor, lukket matrikel med fire ensartede og nedslidte kontorbygninger i tre etager.

 

Genbrug af råhus og rekreative udearealer

I stedet for at rive hele bebyggelsen ned er råhusene fra de gamle kontorbygninger blevet genanvendt, hvilket sparer store mængder CO2. Bebyggelsen fortættes med 4.500 m², og vi effektiviserer hermed brugen af byens kvadratmeter og tegner byen lidt grønnere. Bygningerne bliver udvidet i højden med en ekstra etage, og på tværs af bygningerne vil en guldindpakket forbindelsesgang med hotelværelser blive etableret i fjerde sals højde. Der vil blive etableret rekreative terrasser på tagene, hvor udelivet kan udspille sig.

 

At gribe stedets potentialer

Vi har hjulpet Gefion Group med myndighedsarbejde, og vi har været med til at skabe et projekt, der griber de store potentialer, som stedet rummer. Stedet er i sig selv attraktivt, fordi det ligger i gåafstand til Amager Strandpark og Kastrup Søbad og klos op ad metrolinjen mellem Københavns Lufthavn og København K. Da metrolinjen kører over jorden, er matriklen yderligere attraktiv, fordi mange mennesker dagligt vil køre forbi i metro, og dermed vil stedet hurtigt opnå stor eksponering. Derfor har vi som rådgivere arbejdet med at skabe iøjnefaldende arkitektur, hvilket bl.a. har udmøntet sig i den guldindpakkede tværgående etage imellem de eksisterende bebyggelser.

Grønne tiltag

Genanvendelse af eksisterende råhuse har sparet projektet store mængder C02.

Fakta om projektet

Periode : 2018 - 2021

Bygherre : Gefion Group

Størrelse : 23.200 m² (heraf 9.000 m² hotel).

Enterpriseform : Totalentreprise

Samarbejdspartnere : BGB, Oluf Jørgensen, COWI, Gade Mortensen, OPLAND

AI's rolle : Arkitektrådgiver