Engvej

Transformation fra nedslidt kontorområde på Amager til nyt bykvarter med blandet bebyggelse

Blandet bebyggelse skaber liv
Det nye bykvarter, Engvej på Amager, er i rivende udvikling. Her sikres liv i gadebilledet med ungdomsboliger, fællesfaciliteter, dagligvarebutik, café, fitnesscenter og en integreret daginstitution. Området tiltrækker både unge og børnefamilier, som ønsker at bo med udsigt til Amager Strandpark og tæt på metrolinjen mellem Københavns Lufthavn og København K.

 

Udviklingsarbejde og genbrug af råhuse
AI Arkitekter & Ingeniører står sammen med Gefion Group for udviklingen af det nye bykvarter, hvor AI Arkitekter & Ingeniører har været med fra start som bygherrerådgiver og arkitektrådgiver. Derved har AI levereret centrale ydelser for den indledende strategiske rådgivning, udvikling og projektering frem mod udførelsesprojektet.

Udgangspunktet var en stor, lukket matrikel med fire ensartede og nedslidte kontorbygninger i tre etager. Bygningerne er udvidet i højden med en ekstra etage og der etableres rekreative terrasser på tagene. For at sikre bæredygtighed i projektet, er det besluttet at genanvende råhusene fra de eksisterende bygninger. En strategi, der er med til at effektivisere brugen af områdets kvadratmeter og tegne byen lidt grønnere.

Projektet er udviklet med henblik på etablering af almene boliger og rummer 75 almene ungdomsboliger, som er overtaget af AAB.

At gribe stedets potentialer
Udviklingsarbejdet udføres med fokus på at gribe områdets store potentialer, hvor matriklen opgraderes med en blandet bebyggelse, der medvirker til et nyt og sammenhængende bykvarter. Stedet er yderst attraktivt i sin placering, hvor metrolinjen der kører over jorden, sikrer stor eksponering. Derfor arbejdes der i at skabe markant og vellykket arkitektur, som er identitetsskabende for det nye bykvarter. De gennemrenoverede bygninger forbindes af en arkitektonisk guldbar, som med den iøjnefaldende guld farvet facade er med til at give området karakter.

 

Tværfagligt samarbejde
AI og BGB har haft et tæt samarbejde under projektets tilblivelse. AI har varetaget rollen som arkitektrådgiver, mens BGB har udfyldt rollen som totalrådgiver.

Samarbejdet har fra starten været præget af tillid og gensidig respekt, noget AI værdsætter og arbejder aktivt med. Relationen var tidligt præget af fortrolighed, hvilket medførte et smidigt samarbejde hvor udfordringer undervejs kunne løses

Grønne tiltag

Genanvendelse af eksisterende råhuse og begrønning på tagterrasse

Fakta om projektet

Periode : 2018 - 2022

Bygherre : Gefion Group

Størrelse : 23.200 m² / ca. 650 boliger

Enterpriseform : Totalentreprise

Samarbejdspartnere : BGB, Oluf Jørgensen, COWI, Gade Mortensen, OPLAND

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Bygherrerådgiver