Gadekæret

Helhedsplan for almen landsby med 680 boliger beliggende 10 minutters gang fra Ishøj Station

Helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden
Med helhedsplan for Gadekæret har beboerne blandt andet fået bedre indeklima i deres boliger, lavere varmeregninger, nye badeværelser og opgraderede udearealer. Landsbyggefonden har støttet helhedsplanen, hvilket har gjort det muligt at energirenovere samtlige boliger og ombygge udvalgte til tilgængelighedsboliger.

 

Ny klimaskærm og udskiftning af installationer
Gadekæret er en hyggelig rækkehusbebyggelse opført i sidste halvdel af 1970’erne med smalle, hyggelige gader, stræder, torve og pladser. Energirenoveringen har blandt andet bestået af tagrenovering med ny tagfod, nye vinduer, efterisolering af krybekælder, betonreparationer, sokkelisolering og renovering af træværk. I forbindelse med etablering af nye badeværelser er vand, afløb, varme og ventilation skiftet ud.

 

Arbejde i beboede boliger
Alt arbejde er udført i beboede boliger, og kommunikationen med beboerne har haft høj prioritet igennem hele projektet. Igennem workshops i den tidlige projektering har beboerne haft mulighed for at påvirke konkrete forhold i projektet, og herudover har beboerne kunne følge med i projektet igennem en temaavis, der er omdelt en gang om måneden. Til én af temaaviserne fik AI produceret en procesplan fortalt i fotos, der på en enkel og overskuelig måde viste beboerne, hvad de kunne forvente sig af byggearbejdet.

 

Multifunktionelle vindfang
AI’s arkitekter og ingeniører har til opgaven udviklet et nyt vindfang, der løser flere udfordringer på én gang. Vindfanget løfter facadens arkitektoniske udtryk, skaber en mere privat indgang til boligerne med både læ og ly, og endelig skjuler det et ventilationsanlæg med varmegenvinding, så rørføringen i boligerne er reduceret til et minimum. Netop fordi vindfanget har flere funktioner, blev det fuldt finansieret af Landsbyggefonden.

Grønne tiltag

Energirenovering med mindre klimaaftryk, bedre indeklima og lavere varmeregninger til følge

Fakta om projektet

Periode : 2009 - 2014

Bygherre : Bo-Vest

Størrelse : 680 boliger / 10.000 m²

Enterpriseform : Hovedentreprise

Samarbejdspartnere : BOGL

AI's rolle : Totalrådgiver, Arkitektrådgiver, Ingeniørrådgiver