Glostrup Vestergård – Solceller

Tagudskiftning på tre naboafdelinger, der er blevet enige om at etablere solceller

6.500 m² solcelleanlæg
Glostrup Vestergård skal gennemgå en tagrenovering og i den forbindelse får de samtidig etableret solcelleanlæg på 8 boligblokke. I alt skal der installeres 6.500 m² solceller på tagene. Dette vil give en samlet effekt på ca. 800.000 kWh/år. AI Arkitekter & Ingeniører er på projektet totalrådgiver i samarbejde med INGENIØRERNE.

Vi har i dialog med bygherre valgt solcelleløsningen, da der i Glostrup Vestergård er en del beboere hjemme i løbet af dagen, og dette gør, at afdelingen kan aftage den strøm, der produceres, når solen skinner mest. Med de nye solceller vil beboernes samlede månedlige udgifter falde, samtidig med at tiltaget vil reducere afhængigheden af elnettet.

 

Diskrete og integrerede solceller
Glostrup Vestergård er en parkbebyggelse i 3 etager, der er bygget op med røde murtegl. Tagkonstruktionen er et sadeltag med røde tagsten, der har synlige spær-ender samt udhængsbrædder, der afslutter tagudhænget.  Derfor har foreningen også ønsket, at solcellerne skal falde naturligt ind på tagene og i deres omgivelser. Vi har på baggrund af dette valgt, at solcellepanelerne skal integreres i tagene og får samme røde farvenuance som de eksisterende røde teglsten. Der vil kun blive installeret solceller på vest og sydvendte tagflader.

 

Installationer
En af udfordringerne for dette projekt er, at hver boligblok har 4-5 stikledninger, der kommer fra 2-3 forskellige kabelskabe i terræn, samt at alle eksisterende hovedtavler er af ældre dato, hvorfor de ikke kan ombygges til at modtage solcellestrøm. Vi har derfor valgt at udskifte alle nuværende hovedtavler samt omlægge og etablere nye stikledninger til hovedtavlerne. Alle boliger får desuden installeret bimåler til solcelleproduktionen.

Eksisterende stikledninger til bygningerne er registreret, og fordeling til tavler for fællesstrøm og til boliger er gennemgået. Solcelleanlægget dimensioneres, så det vil kunne drive et fremtidigt ventilationsanlæg, hvorfor besparelsen vil blive endnu større hvis dette senere etableres.

Der vil ske en ombygning af installationerne for at opnå alle fordele, så som at solcellestrømmen bliver brugt i den bygning, hvor den bliver produceret.

Grønne tiltag

Genbrug af teglsten på tagene reducerer CO2-forbruget i projektet.

Fakta om projektet

Periode : 2021 - 2025

Bygherre : KAB

Enterpriseform : Hovedentreprise

Samarbejdspartnere : INGENIØRERNE A/S

AI's rolle : Totalrådgiver