Hørgården – Afkobling af regnvand

Afkobling af regnvand resulterer i mindre belastning af det lokale kloaknet samt etablering af nye attraktive udearealer
2019106 Hørgården 1 og 2

Opgradering af udearealer

Når boligafdelingen Hørgården på Amager skal have renoveret deres kloakker, får de samtidigt opgraderet deres udearealer med større variation i landskabet, øget biodiversitet og nye rekreative opholdssteder.

 

Lokale løsninger på lokale udfordringer

Det er et påbud fra Københavns Kommune omkring afkobling af regnvand, der har igangsat renoveringen af kloaksystemet i Hørgården. Påbuddet kommer fordi kloaknettet er overbelastet. Nye regnvandsledninger vil lede en del af den regn, der falder i Hørgården, videre til havet/søer/vandløb, mens lokale LAR-løsninger vil håndtere en anden del af regnen lokalt på egen grund via nedsivning. Hermed undgår foreningen at belaste det hårdtprøvede kloaksystem yderligere og dermed nedsættes risikoen for lokale oversvømmelser.

 

Ingeniører og landskabsarkitekter i tæt samarbejde

AI Arkitekter & Ingeniører varetager opgaven som totalrådgiver med Thing Brandt Landskab som underrådgiver. Vi renoverer Hørgårdens kloaksystem og erstatter en bedaget fællesledning med et tostrengssystem, der kan håndtere spildevand for sig og regnvand for sig. Herudover etablerer vi ny beplantning, nye grøfter og nye regnvandsbede på nogle af foreningens store grønne græsplæner. Det gør vi for at øge mulighed for nedsivning af regnvand, så det nye kloaknet belastes mindst muligt ved skybrud og længerevarende regn. Samtidig etablerer vi nye opholdsarealer, legeplads og øget biodiversitet i det nye kuperede terræn – alt sammen til glæde for beboerne.

 

Grønne tiltag

Når vi adskiller kloakvand fra regnvand, betyder det mindre rensning og frigør plads i kloakkerne

Fakta om projektet

Periode : 2019 - 2023

Bygherre : 3B/KAB

Størrelse : 80.000 m²

Enterpriseform : Hovedentreprise

Samarbejdspartnere : Thing Brandt Landskab

AI's rolle : Totalrådgiver