Hørgården – Afkobling af regnvand

Etablering af nye attraktive udearealer og afkobling af regnvand, resulterer i mindre belastning af det lokale kloaknet
2019106 Hørgården 1 og 2

Opgradering af udearealer

Hørgården på Amager, får i forbindelse med renovering af kloakker, opgraderet udearealerne. Der har i projektet været fokus på at skabe større variation i landskabet samt fremme biodiversiteten på området. Derudover er der lagt vægt på at skabe større rekreativ værdi for beboerne, hvilket kommer til udtryk i de forskellige opholdssteder som beboerne får gavn af.

 

Lokale løsninger på lokale udfordringer

Et påbud fra Københavns Kommune, omkring afkobling af regnvand,  har igangsat renoveringen af kloaksystemet i Hørgården. Påbuddet kommer grundet et overbelastet kloaknet. Nye regnvandsledninger vil lede dele af den regn, der falder i Hørgården, til havet, mens lokale LAR-løsninger som regnbede og grøfter, vil nedsive resterende. Hermed undgår foreningen at belaste det hårdtprøvede kloaksystem yderligere og dermed nedsættes risikoen for lokale oversvømmelser.

 

Ingeniører og landskabsarkitekter i tæt samarbejde

AI Arkitekter & Ingeniører varetager opgaven som totalrådgiver med Thing Brandt Landskab som underrådgiver. Vi renoverer Hørgårdens kloaksystem og erstatter en fællesledning med et tostrengssystem, der kan håndtere spildevand for sig og regnvand for sig. Herudover etableres ny beplantning, nye grøfter og nye regnvandsbede på nogle af foreningens store grønne græsplæner. Samtidig etableres nye opholdsarealer, legeplads og øget biodiversitet i det nye kuperede terræn – alt sammen til glæde for beboerne.

Grønne tiltag

Når vi adskiller kloakvand fra regnvand, betyder det mindre rensning og frigør plads i kloakkerne

Fakta om projektet

Periode : 2019 - 2023

Bygherre : 3B/KAB

Størrelse : 80.000 m²

Enterpriseform : Hovedentreprise

Samarbejdspartnere : Thing Brandt Landskab

AI's rolle : Totalrådgiver