Landsbyggefonden

AI har udført tilstandsvurdering, granskning og udarbejdelse af energimærkning for i alt 10 stk. boligorganisationer i samarbejde med Landsbyggefonden: Boligselskabet AKB, Boligselskabet Rådhusdammen, Albertslund Ungdomsboliger (AUB), Boligselskabet AKB, Brøndby almennyttige Boligselskab, Brøndby Boligselskab, Avedøre Boligselskab, Boligforeningen Hvidovrebo, Det sociale Boligselskab Brøndbyparken og Andelsboligforeningen Frydenhøjparken.  Boligorganisationerne indeholder i alt 33 afdelinger, fordelt i 4 kommuner i området omkring Storkøbenhavn.

I opgaven indgår granskning af 651 stk. bygninger fordelt på i alt 90 bygningstyper. Ialt 11.455 boliger. AI stod for at gennemgå 186 stk. energimærker, som er gyldige, der udløber i 2021 eller senere (svarende til 419.631 m2) og 68 stk. udløbne (ugyldige) energimærker (23.697 m2). Herudover er der 480 stk. bygninger som er uden energimærker (505.666 m2), som AI sørger for at få energimærket.

I forbindelse med gennemgang af bygningerne har AI i dialog med boligorganisationens kontaktperson planlagt besigtigelsen af bygningstyperne samt boligerne herunder koordinering af adgang til boliger med driften. Opgaven bestod i at udføre gennemgang af afdelingens bygningsdele og tekniske anlæg, herunder vurdering af tilstand samt stå for koordinering af eksterne specialistundersøgelser. I den forbindelse er der udført interview af driftspersonale og fast tilknyttede håndværkere for at få så meget viden med i rapporten som muligt, så den rette prioritering og planlægning af . Alt samlet i en rapport med fremskrevne driftsbudgetter samt anbefalinger til energibesparende tiltag og energioptimering, samt rådgivning omkring udbedring efter skader.

Alle energimærker for de almene bygninger er opdateret i forbindelse med granskningen, idet Landsbyggefonden ønsker en opdatering af alle eksisterende energimærker uanset, at disse er gyldige, med henblik på ekstern kvalitetssikring af energimærkerne i forhold til gældende Håndbog for Energikonsulenter.

 

 

Grønne tiltag

Energimærkning er ofte første skridt i at prioritere og planlægge reduktion af energiforbruget

Fakta om projektet

Periode : 2021 - 2023

Bygherre : Landsbyggefonden

Størrelse : 11.455 boliger

Samarbejdspartnere : CB Group (energimærkning)

AI's rolle : Driftrådgivning, Energirådgivning