Remisevænget

Klimasikringsprojekt i boligafdeling på Amager i tæt samarbejde med interesserede beboere

Render, grøfter og regnbede

AI Arkitekter & Ingeniører udfører i samarbejde med Thing Brandt Landskab et kloakprojekt, der skal koble regnvand fra spildevand, give mulighed for lokal regnvandshåndtering samt opgradere Remisevængets udearealer. Derudover skal området skybrudssikres. Udearealerne vil blive forsynet med nye render, grøfter og regnbede, som både medvirker til at forhindre skybrudsskader og samtidig fungerer som smukke, sanselige elementer, der øger biodiversiteten.

 

Del af en større skybrudsplan

Stigende regnmængder overbelaster stadig flere boligers kloaknet, hvorfor mange kommuner ønsker regnvandet afledt via et separat kloaknet. Som en del af Københavns Kommunes skybrudsplan er det dikteret, at Remisevænget Øst, Vest og Nords regnvand derfor skal kobles fra kloaknettet. Boligafdelingen har grebet muligheden for at bruge projektet som afsæt for opgradering af afdelingens landskabelige kvaliteter.

 

Haveudvalg med lokalkendskab

For hver af de tre afdelinger i Remisevænget (nord, øst og vest), er der nedsat et haveudvalg med deltagelse af både beboere og driftsfolk. Haveudvalgsmedlemmerne bidrager med lokalkendskab og formulerer i fællesskab ønsker til projektet, hvilket gør det nemmere for os som rådgiver at vælge de helt rigtige og stedsspecifikke løsninger, der kommer til at skabe glæde for lige præcis de beboere, der bor i Remisevænget.

Grønne tiltag

LAR-løsninger gør, at regnvand bidrager til lokal biodiversitet og ikke truer det byggede miljø

Fakta om projektet

Periode : 2019 - 2023

Bygherre : 3B/KAB

Størrelse : 195.000 m²

Enterpriseform : Hovedentreprise

Samarbejdspartnere : Thing Brandt Landskab

AI's rolle : Totalrådgiver