Remisevænget

Klimasikringsprojekt i boligafdeling på Amager i tæt samarbejde med interesserede beboere

Render, grøfter og regnbede
AI Arkitekter & Ingeniører udfører i samarbejde med Thing Brandt Landskab et klimatilpasningsprojekt, der skal koble regnvand fra spildevand. Afkoblingen giver mulighed for at håndtere regnvandet lokalt, og samtidig opgradere Remisevængets udearealer. Udearealerne vil blive forsynet med nye render, grøfter og regnbede, som kan håndtere store mængder regnvand og derved forhindre skybrudsskader. Udover at håndtere regnvandet, vil disse også fungere som sanselige elementer, der både øger biodiversitet og tilfører en rekreativ værdi til områdets beboere.

Del af en større skybrudsplan
Stigende regnmængder overbelaster stadig flere boligers kloaknet, hvorfor mange kommuner ønsker regnvandet afledt via et separat kloaknet. Som en del af Københavns Kommunes skybrudsplan er det dikteret, at Remisevænget Øst, Vest og Nords regnvand derfor skal kobles fra kloaknettet. Boligafdelingen har grebet muligheden for at bruge projektet som afsæt for opgradering af afdelingens landskabelige kvaliteter.

Haveudvalg med lokalkendskab
For hver af de tre afdelinger i Remisevænget (nord, øst og vest), er der nedsat et haveudvalg med deltagelse af både beboere og driftsfolk. Haveudvalgsmedlemmerne bidrager med lokalkendskab og formulerer i fællesskab ønsker til projektet. Dette gør det nemmere for os som rådgiver at vælge de helt rigtige og stedsspecifikke løsninger, der vil skabe glæde for lige præcis de beboere, der bor i Remisevænget.

Grønne tiltag

LAR-løsninger gør, at regnvand bidrager til lokal biodiversitet og ikke truer det byggede miljø

Fakta om projektet

Periode : 2018 - 2026

Bygherre : 3B/KAB

Størrelse : 195.000 m²

Enterpriseform : Hovedentreprise

Samarbejdspartnere : Thing Brandt Landskab

AI's rolle : Totalrådgiver