Silergården afd. 13

Renovering af prøveopgang danner erfaringsgrundlag for ambitiøs, grøn helhedsplan for 1050 boliger

Tilgængelighed og energirenovering

Boligafdelingen Silergården i Brøndby Strand har deltaget i et pilotprojekt støttet af Landsbyggefonden, hvor en prøveopgang er renoveret. Boligerne i opgangen er bygget om til tilgængelighedsboliger og samtidig er fordelene ved decentrale tekniske anlæg afprøvet. Projektet giver blandt andet boligafdelingen mulighed for at foretage en evaluering af den faktiske energibesparelse efter endt renovering.

 

Stort ønske om tilgængelighed

Beboerne selv har ønsket øget udbud af tilgængelighedsboliger, så de kan blive boende, hvis de skulle blive plejekrævende eller komme til at sidde i kørestol. Udover ombygningsarbejde i boligerne er der etableret indvendig elevator fra parkeringskælder til øverste etage, og der er etableret niveaufri adgang mellem gadeplan og opgang samt mellem boliger og altaner/terrasser.

 

Beboerinddragelse

Der har været et godt samarbejde med beboerne i prøveopgangen. Blandt beboerne var et par med synshandicap, og vi fik derfor lavet en taktil plantegning, så beboerne kunne ’føle’ planerne og komme med deres besyv. Tilgængelighed handler ikke kun om at opfylde krav, men om at opfylde ønsker og behov og om at skabe tryghed.

Decentale tekniske anlæg og energibesparelser

I prøveopgangen er varme- og brugsvandsrør skiftet, og der er etableret decentral varme- og varmtvandsproduktion samt decentral ventilation med individuelt indtag og afkast for hver boligenhed. Herudover er eksisterende blandingsbatterier skiftet ud med blandingsbatterier med vandsparefunktion for at opnå mindst muligt vandforbrug, og endelig er der etableret mulighed for at bruge sekundavand ved toiletskyl og tøjvask og i boligafdelingens fælles vaskeri.

Grønne tiltag

Vandsparefunktioner og brug af sekundavand til toiletskyl og tøjvask giver store besparelser på vand

Fakta om projektet

Periode : 2016 - 2019

Bygherre : Bo-Vest

Størrelse : 1.250 m² / 12 boliger

Enterpriseform : Hovedentreprise

Samarbejdspartnere : Kim Harrild (konstruktionsingeniør), Gade Mortensen (Akustiker)

AI's rolle : Totalrådgiver, Arkitektrådgiver, Ingeniørrådgiver, Energirådgivning, Driftrådgivning