Kuglegården 25

Renovering af bevaringsværdigt byggeri til erhvervsbygninger med kontorer og showrooms

Renovering af bevaringsværdigt byggeri
Kuglegården på Holmen blev opført tilbage i 1742 som en del af Kongerigets gamle flådebase. Med sin unikke beliggenhed og historie har Kuglegåden nu gennemgået en udvendig og indvendig renovering med tilføjelse af en ny tagetage på den bevaringsværdige del af bygningen. Denne anvendes i dag til erhvervslokaler med kontorpladser og showrooms.

 

Koordinering og forundersøgelser
AI Arkitekter & Ingeniører har koordineret og udført myndighedsarbejde ifm. ingeniørydelser, hvor den historiske del af bebyggelsen optimeres rent energimæssigt. Der er foretaget grundige forundersøgelser, så bygningen efterlever moderne standarder.

 

Nye, energivenlige installationer
Der er etableret nyt spildevandsanlæg, som er tilsluttet eksisterende spildevandsinstallation. Bygningen er forsynet med fjernvarme via ny varmecentral med radiatorvarme, hvor koldtvandsforsyningen forsyner bygningen med koldt og varmt vand. Der er installeret brandsikret ventilationsanlæg med udsugning fra alle bade og toiletter. Derudover er der indsat nye, større og energivenlige vinduer.

Grønne tiltag

Fjernvarme i bevaringsværdigt byggeri

Fakta om projektet

Periode : 2020 - 2022

Bygherre : Byggeselskab Mogens de Linde

Størrelse : 4.382 m²

Enterpriseform : Fagentreprise

Samarbejdspartnere : Gjøde & Partnere Arkitekter; Skanding,

AI's rolle : Ingeniørrådgiver, Bygherrerådgiver