Kvartersløft med nye plejeboliger

Ombygning af eksisterende boliger til 63 ældre- og plejeboliger samt servicecenter

Fra nedslidte boliger til nye ældreboliger
Motalavejkvarteret i Korsør havde længe været inde i en dårlig udvikling med mange sociale problemer til følge. For at vende denne udvikling blev der iværksat et kvartersløft med over 20 forskellige tiltag. En af de primære indsatser var ombygning af eksisterende boliger til 63 ældre- og plejeboliger samt servicecenter.

Ombygningen har medført, at alle installationer (afløb, vand, varme og ventilation) er udskiftet.

Bæredygtighed
Projektet er gennemført med særligt fokus på totaløkonomi og bæredygtighed. Valg af materialer og løsninger er blevet belyst og prioriteret ud fra miljøhensyn. Der er desuden i plejeboligerne udviklet en særlig støjdæmpende udluftningsventil, som tager højde for den nærliggende motorvej.

Årets arkitekturpris 2006
Korsør Kommune har sammen med Korsør Bevaringsfond og Akademisk Arkitektforening tildelt projektet Årets Arkitekturpris 2006. Formålet med prisen er at sætte fokus på æstetik, nytænkning og kvalitet.

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2002 - 2007

Bygherre : Korsør Kommune og ALBO/KAB

Størrelse : 560.000 m²

Enterpriseform : Hovedentreprise

Samarbejdspartnere : SLA Landskabsarkitekt, Arkitema, DAI

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Bygherrerådgiver, Ingeniørrådgiver, Totalrådgiver