Rødovre Port – DGNB sølv

Screening af hvorvidt et 37.500 m² stort bolig- og erhvervsprojekt ved Rødovre Station kan DGNB-certificeres

Som DGNB-auditor har AI være med til at sikre DGNB Gulv til det nye byområde ’Rødovre Port’ ved Rødovre Station. Her bliver bygget lejelejligheder, erhvervslejemål og p-kælder.

Projektet består af 10 bygninger samt en gang- og cykelbro over Avedøre Havnevej. Bygningerne og tårnene rummer 534 lyse og moderne lejeboliger, 3000 m2 erhverv samt kælder og p-kælder til 199 biler. Rødovre Port har et samlet areal på 37.500 m2 og området er bundet sammen af et gennemgående stræde med plantekasser, siddekasser og grønne opholdsområder beplantet med hjemmehørende plantearter.

 

Bæredygtighedsledelse

AI Arkitekter og Ingeniører var hyret ind som DGNB-auditor af bygherre og har varetaget bæredygtighedsledelsen gennem processen. Vores største fokus har været at sikre, at de udførende samt rådgiver på projektet har leveret dokumentation iht. ambitionerne i DGNB-certificeringen. Projektet er blevet certificeret til DGNB-Sølv iht. 2016 manualen.

 

Livscyklusomkostninger (LCC) og livscyklusvurdering (LCA)

Projektet har opnået en høj score i livcyklusomkostningerne (LCC). Dette skyldes gode og holdbare løsninger, som kræver mindre vedligeholdelse og har lang levetid. Herudover er der etableret solceller, som er med til at reducere driftsomkostningerne.

 

I livscyklusvurderingen er der valgt robuste materialer, som har lave driftsomkostninger samt kræver mindre udskiftning, dette skyldes, at levetiderne er længere end de 50 år, der anvendes i LCA-beregningerne. Byggeriets bærende konstruktion er primært opbygget af beton, hvor ydervæggene er af tegl. Årsagen til, at der anvendes beton, skyldes brand- og akustiske forhold, som har været afgørende for byggeriet pga. placeringen nær stationen.

 

 

Grønne tiltag

DGNB Sølv

Fakta om projektet

Periode : 2021 - 2024

Bygherre : Gefion Group

Størrelse : 37.500 m² / 534 boliger

Enterpriseform : Totalentreprise

AI's rolle : DGNB-auditor