At skabe fremtidens bæredygtige domicil

AI og BGB A/S skal gennemføre udvidelsen af ATP i Hillerød
Visualisering af en af de kommende pavillioner i træ

Med udvidelsen af ATPs Campus, følger en ambition om at skabe et signaturbyggeri, som udstråler ATP’s faglige, bæredygtige og strategiske visioner.

Men hvordan skaber man en udvidelse af det eksisterende hovedsæde som indfrier ambitiøse mål om bæredygtighed og omstillingsparathed samtidig med at udvidelsen skal optimere anvendelsen af alle de eksisterende kontorarealer?

AI Arkitekter & Ingeniører er sammen med totalentreprenør BGB A/S blevet valgt til at gennemføre udvidelsen af ATP Campus på Kongens Vænge i Hillerød for ATP Ejendomme, og har foreslået en løsning med nye pavilloner i eksisterende gårdrum.

 

Visualisering af en af de kommende pavillioner i træ

Fokus på samarbejde

”Efter et vellykket byggeprojekt på Engvej, hvor vi transformerede et nedslidt kontorbyggeri til et nyt bykvarter med blandet bebyggelse i samarbejde med BGB, er vi glade for muligheden for at fortsætte med at arbejde sammen. Kontinuiteten i vores samarbejde betyder, at vi kender hinanden som personer og som organisationer, dermed har vi fra starten en god forståelse for hinandens faglighed og kan arbejde sammen med en høj grad af tillid om at skabe et projekt i høj kvalitet uden at overskride krav til tid og økonomi,” fortæller projekteringsleder Niels Buchwald.

Med pavillonerne skabes en øget rumlig diversitet i kontorbygningen

Fem nye pavilloner i træ

De nye pavilloner tilføjer med deres arkitektoniske hovedgreb mulighed for øget interaktion medarbejderne imellem, brug af forskelligartede kontormiljøer og integration af havernes landskab. Ambitionen er at skabe rumlig diversitet og et moderne arbejdsmiljø med fællesskab på tværs af alle kontormiljøer i stærk tråd med ATP’s værdier.

”Vi har høje ambitioner for bæredygtigheden i projektet, fx er projektet baseret på en høj anvendelse af træ i selve bygningen og konstruktionsprocessen. I vores grønne teams vil vi hele vejen gennem projektet vurdere hvilke materialer der kan genanvendes, for i størst muligt omfang at fastholde historien på stedet, og reducere byggeriets klimaaftryk. De eksisterende belægninger skal fx. genbruges til nye stier, bænke og belæg­ningsflader. Samtidig vil vi gerne sikre en god totaløkonomi, dels ved at sikre et lavt vedligehold, og dels ved at anvende et optimeret energikoncept, hvor passive designstrategier først og fremmest benyttes til at reducere energiforbruget,” fortæller Maj Jacobsen, der udover at være afdelingschef i AI også står for DGNB Guld-certificeringen af den kommende udvidelse af ATP Campus.

Udvidelsen åbner op for nye fleksible samarbejdsformer

De fem pavilloner giver variation og visuelle pusterum og er let tilgængelige for alle med møde- og fælleszoner i gårdhaverne. De eksisterende bygningers mursten er et godt og gedigent byggemateriale i vores danske klima og dets lysforhold. Med dette forslag har vi skabt en let, forfinet og landskabelig kontrast til det tungere murværk. Derfor skal de nye pavilloner opføres som træbygninger, der fortolker, gentager og spejler udvalgte arkitektoniske træk af den eksisterende bebyggelse og således fremstår som en organisk tilføjelse i den arkitektoniske helhed.

Ankomstpartiet opdateres i samspil med den eksisterende arkitektur

ATP’s eksisterende kontorbebyggelse fra 1975 rummer ca. 18.000 m2 fordelt pa op til tre niveauer med forbundne karreer og indre gårdhaver. Bebyggelsen strækker sig med et ca. 400m langt gangforløb gennem gårdhaverne og forbinder således de forskellige kontorafdelinger. Den eksisterende bebyggelse består af stilrene, røde murstensbygninger med saddeltag eller ensidige skrå tagflader. Facaderne, der er i en stram rytme med aflange vinduer og flotte, sorte træfyldninger skaber i den eksisterende bebyggelse en ens­artet flade, der ikke skelner mellem at være ankomst/yderside eller gårdhaveside.

Planudsnit fra gårdhaveprojekt