Helhedsplan og energiprojekt til Egeparken 1 & 2

Nye rammer til nuværende og fremtidige beboere
I midten af Gladsaxe, omgivet af grønne områder, finder man Egeparken 1 & 2, opført i 70’erne. Afdelingerne står overfor en tiltrængt renovering af de 377 boliger med fuld genhusning. I forbindelse med projektet udarbejdes en helhedsplan, der skal skabe nye rammer for både nuværende og fremtidige beboere.

I videoen fortæller arkitekt Mathias Bayer fra AI Arkitekter & Ingeniører om den gennemgribende renovering, boligområdet og de fremtidige løsninger.


Gennemgribende boligrenovering
Samtlige boliger i Egeparken omdisponeres for at få større køkken-alrum og bedre tidstypiske rum med blandede funktioner. Der åbnes op for at få gennemlyste boliger og beboerne får åbne altaner. 32 boliger nyindrettes til tilgængelighedsboliger, og 64 mindre boliger bliver lagt sammen til 32 familieboliger som et tiltag for at skabe mere diversitet i beboersammensætningen. Egeparken ligger på en yderst støjplaget matrikel, og derfor arbejdes der med støjreducerende tiltag som en del af en helt ny klimaskærm. Gennem projektet har AI haft stort fokus på beboerinddragelse, så beboerne har haft mulighed for at komme med input til projektet.

Bæredygtighed
Med afsæt i AI’s indledende bæredygtighedsscreening af projektet, har bygherre valgt at gå bæredygtigt til værks og ønsker en DGNB-certificeret helhedsplan. Et af de grønne tiltag er solceller med batterilager. Desuden er der udarbejdet en genanvendelsesplan, så materialer og bygningsdele kan genbruges nye steder. Afdelingen har indvilliget i at indgå i et energidemonstrationsprojekt, der skal undersøge energibesparelserne ved behovsstyret ventilation med intelligent måleudstyr. For at fremme energioptimeringen indgår projektet i en Grøn garanti-aftale med Landsbyggefonden.