Region Syddanmark investerer i psykiatrien

AI er bygherrerådgiver for renovering af Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

AI skal hjælpe region Syddanmark som bygherrerådgiver med at opgradere og sikkerheden samt omdanne afdelingens opholdsrum og arbejdspladser for at forbedre patienternes trivsel og sikkerhed.

Indretning, miljø og omgivelser spiller en stor rolle for alle patienter, men har en særlig betydning i psykiatrien og for den psykiatriske patients trivsel. Dels, fordi indlæggelsestiden for psykiatriske patienter generelt er længere end for somatiske patienter, og dels fordi psykiatriske patienter kan være særlig følsomme over for påvirkninger fra omgivelserne.

 

Det er derfor afgørende for patientens helbredsforløb og for personalets arbejdsmiljø, at inde- og udeklimaet er godt og sundt. Et godt inde- og udeklima har bl.a. positiv betydning for sikkerheden, patientens behandlingsforløb og trivsel gennem mindre brug af tvang. Et sundt og godt indeklima kan blandt andet skabes gennem rummenes og arealernes udformning og brug, dvs. både de fysiske rammer, indretning og anvendelse.

 

Psykiatrisk Afdeling Aabenraa blev taget i brug i 2015. Der er sidenhen opstået behov for at indretningen af samt adgangen til gårdhaverne og aktivitetsområderne i højere grad tilgodeser patienter i de skærmede enheder. Der skal derfor etableres større nicher til ophold og områder til kreative aktiviteter og dertil bliver gårdhavernes anvendelse omlagt, således at de i højere grad tilgodeser de skærmede patienter.

 

Samtidig har psykiatrien i Region Syddanmark iværksat en ny arbejdskultur, hvor mere af arbejdet, der ellers typisk er administrative opgaver, foregår ude blandt patienterne, så personalet i højere grad har mulighed for at løse denne type opgaver samtidig med at de er i nærheden af patienterne.

 

AI bistår med at ændre indretningen således at den kan understøtte personalets arbejds­gange. Det indebærer både indretning af rum og møblering, men også udstyr som computere, telefoner, mobile arbejdsstationer m.m. Blandt andet kan der foretages en zoneinddeling af opholdsarealerne. En rolig zone til arbejde, en zone til kreativitet, fjernsynsstue og mindre opholdszoner som nicher eller afskærmende møbler, som gør det muligt for patienten at deltage i fællesskabet på afstand eller skabe rammen om en fortrolig samtale.