Sanddalsparken i Svendborg

AI Arkitekter & Ingeniører vinder helhedsplan for renovering af Sanddalsparken i Svendborg på Fyn. Beboerne kan se frem til et sundt indeklima og attraktive grønne arealer.

AI Arkitekter & Ingeniører vinder helhedsplan for renovering af Sanddalsparken i Svendborg på Fyn. Beboerne kan se frem til et sundt indeklima og attraktive grønne arealer.

Sanddalsparken består af 146 ældreboliger fordelt på 8 blokke, hvor beboerne længe har været plaget af dårligt indeklima og trækgener fra bebyggelsens døre og vinduer, med stor udskiftning blandt beboerne og tomme lejemål til følge. Derfor ønsker bygherre Svendborg Andels-Boligforening (SAB) at opgradere afdelingen til tidssvarende boliger med et sundt indeklima.

I blokkene 7 og 8 laves der fuld renovering af lejlighederne, inklusivt køkkener, badeværelser samt døre og vinduer, mens der etableres nye tilgængelighedsboliger og installeres ventilation i alle boliger. De eksisterende altangange udskiftes og får afskærmede opholdsarealer og et moderne design med fokus på de arkitektoniske detaljer, eksempelvis med lys i håndlisterne. Ved blok 7 etableres der desuden en fælles terrasse, som binder altangangen sammen med de grønne områder imellem blokkene. Kort sagt får beboerne en moderne og attraktiv bolig, med godt indeklima og tilhørende udearealer med høj herlighedsværdi.

I de resterende blokke skiftes der vinduer og døre, mens der også renoveres facader og fundamenter. Derudover skiftes de asbestholdige tagbelægninger og tagisoleringer på alle 8 blokke, således at vi minimerer mængde af sundhedsskadelige byggematerialer i bebyggelsen.

Projektet udføres som totalentreprise i samarbejde med Jorton A/S der har stor erfaring med brug af bæredygtige principper i projektering og udførelse og Ingeniør’ne, der med solid og moderne tilgang yder langtidsholdbare, gennemtænkte og gennemarbejdede projekter.

Vi ser frem til at fremtidssikre Sanddalsparken sammen med beboerne, SAB, Jorton A/S og Ingeniør’ne. Renoveringen forventes afsluttet i 2023.

 

2021 334 00_01