Ny teknisk skole med robusthed og nysgerrighed

Visualisering af TEC Baltorp © AI Arkitekter & Ingeniører

På Baltorp Campus i Ballerup skal TEC opføre et nyt teknisk gymnasium og en af danmarks største dataskoler . Den ny undervisningsbygning på 7.500 m² vil danne rammer for et 4 sporet HTX gymnasium samt en dataskole med grund- og hovedforløb, samt efteruddannelse.

TEC griber muligheden for at forene en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse under ét tag. En unik mulighed for tværfagligt samarbejde og styrket fællesskab for at bringe faglighed samt pædagogiske og didaktiske viden i spil til at udvikle fremtidens tekniske og teknologiske fundament.

AI Arkitekter & Ingeniører har ageret rådgiver for TEC og udarbejdet projektforslag. Vi har dermed stået for bl.a. brugerproces, programmering, interiør, facade og udvalgt materialer, der sikrer et godt og robust byggeri. Projektet sker i samarbejde med TEC, PensionDanmark Ejendomme, Holding K/S, EMCON A/S og C.C. Contractor A/S.

Skolen forventes at være klar til ibrugtagning af TEC Baltorps studerende i år 2025.

 

Læringstrappe, der forener stueetagen med det åbne atrium.

 

Fremtidssikret og moderne læringsmiljø
Gennem dialogbaseret brugerproces har vi skabt de bedst mulige rammer, målrettet slutbrugerne. Med det arkitektoniske greb skabes et godt indeklima med masser af dagslys og god akustik. Det sætter fokus på det gode og moderne læringsrum med fleksible rammer, der understøtter lærernes pædagogiske visioner og muliggør forskelligartet undervisning. Rammerne giver mulighed for projektorienteret samarbejde med undervisning inden- og udenfor klasselokalet, og de tilgængelige installationer kan inddrages og inspirere nysgerrige elever” fortæller sagsarkitekt Gitte Dam.

Pension Danmark har haft en ambitiøs vision om bæredygtighed og cirkulære helhedsbetragtninger for at fremtidssikre byggeriet til TEC’s mange elever. Faglokaler bygges derfor op med lette skillevægge, der kan tages ned eller flyttes og danne nye lokaler til fremtidens behov og ønsker. 

 

Rum og kroge skaber gode og fleksible rammer til undervisning med gruppe- og projektarbejde.
Sydvendt facade af TEC Baltorp Campus

 

Fokus på bæredygtighed
Facaden bygges med genbrugstegl i varme, gyldne farver. Indvendigt anvendes træ til akustikbeklædning, vinduer, døre og der indrettes med vinduesbænke i træ, hvor de studerende kan opholde sig. Træets bløde fornemmelse medvirker til et behageligt indeklima, og fungerer som mættet modvægt til de ellers nøgterne faglokaler, der har fokus på teknologi og IT. 

Projektet skal som minimum certificeres til DGNB-guld. Der laves LCA-beregninger på bygningsdele, totaløkonomisk beregning og der er krav om, at al træ skal være FSC-certificeret.