Udvidelse af Carl Nielsen Skolen

Ny tilbygning med fokus på det sociale samvær og fleksibilitet

Skolen i Nr. Lyndelse i Faaborg-Midtfyn Kommune udvides, og AI har i tæt samarbejde med lærerstaben udarbejdet dispositionsforslag for ny tilbygning.

Projektgruppen har anvendt AI’s designmetode, hvor brugere, bygherre og rådgivere gennemarbejder projektoplægget med fokus på grønne tiltag. Det er således lykkedes projektgruppen at integrere miljø- og energivenlige løsninger, samt at skabe et fleksibelt samspil mellem klasselokaler, fællesrum og grupperum, der højner projektets sociale miljø.