Kom grønt fra start. Det er vores designmetode

Vi har udviklet vores helt egen designmetode. Her samarbejder vores arkitekter og ingeniører i Grønne Teams, så bæredygtigheden er tænkt ind fra start.

Med designmetoden sætter vi grønne mål så arkitekturen er holdbar, brugbar og smuk til glæde for brugerne. For jo længere byggeriet bruges, jo mere bæredygtigt bliver det.

Play Video

Grønne teams

Vores grønne teams er tværfaglige. De består både af arkitekter og ingeniører, bygherre og brugere. I de grønne teams vil relevante faglige ekspertiser være repræsenteret.

Mere
Grønne teams

Designproces

Et grønt team dannes så tidligt som muligt i et projektforløb. Jo før et grønt team kan formulere grønne mål, jo større er sandsynligheden for, at teamet kan styrke et projekts bæredygtige profil.

Vi sætter ind i projekternes idéfase. Arkitekter og ingeniører finder fælles fodslag i denne tidlige fase ved at have en fast skabelon vores samarbejde. Skabelonen ser således ud:

  1. Undersøg: Vi afdækker brugernes behov og indsamler information om bygningernes udfordringer.
  2. Analyser: Vi analyserer problemer og behov for at finde frem til projektets nøgleudfordringer.
  3. Udvikl: Vi udvikler forskellige løsninger for at afprøve, hvad der virker.
  4. Afslut: Vi udvælger de bedste og grønneste løsninger og formidler dem til bygherren og brugerne.

Designprocessen giver os de bedste forudsætninger for at komme grønt fra start.

Se mere
Designproces

Grøn investering

Vi kalder vores økonomiske model for Grøn Investering. Vi tror på, at alle vil investere i grønne byggeri, hvis økonomien også er bæredygtig. Derfor insisterer vi på, at vores grønne løsninger kan omsættes til økonomiske indtægter.

Vi sikrer øgede indtægter, reducerede omkostninger og reduceret risiko ved at

  • Omdanne nedslidte erhvervsbygninger til attraktive boliger
  • Optimere arealer og bygninger, så de bliver mere effektive. 
  • Vælge holdbare materialer, der minimerer omkostninger til vedligehold. 
  • Optimere energiforbruget, så vi sænker driftsomkostningerne. ​
  • Klimasikre byggeriet gennem grønnere omgivelser
Mere
Grøn Investering

Bæredygtig arkitektur​

Bæredygtig arkitektur er for os arkitektur, der kan kategoriseres som brugbart, holdbart og smukt til glæde for brugerne. For jo længere byggeriet bruges, jo mere bæredygtigt bliver det.

Bæredygtig arkitektur er brugerarkitektur. Arkitekturen skal være åben for brugerne – så de kan sætte deres eget præg på den. Den skal være åben for forandringer – så bygningerne også bliver brugbare på lang sigt og patinerer med ynde. Og så skal den være åbenlys enkel at bruge – også uden en manual.

Mere
Bæredygtig arkitektur

Grønne mål

Vi sætter målbare mål for bæredygtighed. Vi har udviklet en bæredygtighedsberegner, der måler på en lang række parametre fra CO2-udledning til affaldshåndtering. Bæredygtighedsberegneren oversætter komplicerede regnestykker til letforståelige resultater – resultater som vi kan bruge, når vi drøfter grønne løsninger med bygherre og brugere. 

Mere
Grønne mål