Christian H. S. Jørgensen

Byggeleder, Bygningskonstruktør MAK

+45 20 26 02 56

cj@ai.dk