Henrik Skipper

Byggeleder, Bygningskonstruktør MAK

+45 53 36 86 88

hsk@ai.dk