Tranbjerg Syd – præfab boliger

150 præfabrikerede boliger med lavt energiforbrug

Landskabelig bebyggelse
Tranbjerg Syd er et boligområde, placeret i det åbne landskab i udkanten af Århus og indeholder 150 boliger. De landskabelige kvaliteter er integreret i den ny bebyggelse, hvor boligerne forskydes og flettes med landskabet så de lange landskabelige kig er bevaret.
Inden for rammerne af præfab. produktion er der udviklet et rækkehus i 2 etager, et gårdhavehus i 1,5 etage og en seniorbolig i en etage. Det sikrer et godt udvalg af boligtyper og en varieret bebyggelse. Alle boligtyperne har små private gårdhaver og terrasser – så uderummene bliver en naturlig forlængelse af boligerne. Den første etape var på 54 familieboliger, og anden etape var på 16 ældreboliger.

 

Bæredygtighed
Boligerne er sikret et lavt energiforbrug. De første boliger er opført som normal energiklasse BR08 og energiklasse 2, mens de sidste er opført som energiklasse 2015.
Der er brugt lokale materialer i form af skandinavisk træ til både konstruktioner og facadebeklædning. Facadebeklædningen er imprægneret for at sikre en lang levetid. Imprægneringen er svanemærket, så træet kan bortskaffes uden udvikling af miljøskadelige stoffer. De landskabelige kvaliteter er bevaret i stedet for at udmatrikulere området i private haver. Det skaber fri adgang til området for beboerne og øger den naturlige forekomst af lokale plantevækster og dyrearter. Byggeriet er opført med præfabrikerede rumstore elementer. I produktionen er der bl.a. optimeret på byggeproces og materialeforbrug, hvilket har sænket anlægsudgifterne.

 

1. præmie
Projektet fik 1. præmie i arkitektkonkurrence om udvikling af fremtidens præfabrikerede boligbyggeri.

Grønne tiltag

Svanemærket skandinavisk træ sikrer, at der ikke udvikles miljøskadelige stoffer ved bortskaffelse.

Fakta om projektet

Periode : 2005 - 2012

Bygherre : AL2bolig og Brabrand Boligforening

Størrelse : 15.500 m²

Enterpriseform : Hovedentreprise

Samarbejdspartnere : DISSING+WEITLING, Algren og Bruun Landskabsarkitekter

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Bygherrerådgiver, Energirådgivning, Ingeniørrådgiver, Totalrådgiver