Arenahuset

Skræddersyede almene boliger til borgere med multihandicap

Nye specialboliger i Ørestad
Arenakvarteret er en ny bydel i Ørestad Syd, hvor egenarten tegnes af en tæt by af solitære byhuse i tegl med stor diversitet og skalaspring. I første række til kanalen ligger her et nyt bofælleskab til handicappede. Bygningen er et hjørnehus i 7 etager, som rummer 60 individuelle boliger med fællesareal­er på etagerne og i stueetagen. Store fællesaltaner mod øst og vest åbner bygningen op til udsigten over Amager Fælleden og byen. Facaderne er ud­formet som et stort teglrelief med mange forskydninger i både teglsten, karnapper og vinduer. Henover dagen tegner solen et smukt skyggespil i facadens relief.

 

Boliger med udsigt og dagslys
Boligerne er præget af store vinduespartier og karnapper, som giver et godt dagslys og en god udsigt – også når man er sengeliggende. På alle etager er der gennemlyste opholdsrum med spisekøkken samt en stor, fælles altan, så man kan komme ud i lys og luft. For at forbedre beboernes og personalets sundhed er der arbejdet med en kombination af naturligt og kunstigt lys. De mange vinduespartier skaber et varieret lysindfald, og bygningen er udstyret med en særlig LED-belysning, der simulerer dagslys.

 

Fællesfaciliteter i stueplan
Stueetagen rummer højloftede fællesrum med aktivitets­lokaler og fysioterapi for beboerne, administrations- og møde­faciliteter for bo- og dagtilbud, fælles medicinrum samt storkøkken for produktion af daglige måltider til beboerne. Kælderen rummer omklædningsfaciliteter, teknik og depoter.

 

Fokus på aktiv beboerinddragelse
Efter dialog med boligselskabets ansatte er der indarbejdet særlige hensyn til bygningens brugere, som både består af beboere og ansatte. AI har særligt haft fokus på at løse udfordringer ift. Belysning. Udover at opnå store energibesparelser giver det specialdesignede lys beboerne en bedre døgnrytme (mindre medicinering) med aktivitet om dagen og hvile om natten. Personalet vil som følge af dette opleve et forbedret arbejdsklima, der vil være med til at reducere deres sygefravær væsentligt.

 

Grønne tiltag

Energirigtig belysning reducerer bygningens elforbrug og bygningen overholder lavenergiklasse A2015

Fakta om projektet

Periode : 2013 - 2018

Bygherre : Boligselskabet AKB v. KAB

Størrelse : 6.600 m²

Enterpriseform : Hovedentreprise

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Ingeniørrådgiver, Totalrådgiver