Boligselskabet Strandparken – facaderenovering

AI har varetaget facaderenovering af boliger på Krudttårnsvej 113-191 og Sdr. Røsevej 23-46 for Boligselskabet Strandparken.

Renoveringsarbejderne omfattede alle havefacader inkl. altanbrystninger på i alt 184 altaner samt gavlvinduer i stueetagerne i Boligselskabet Strandparken.

Arbejdet bestod i afrensning af betonfacadeelementer samt betonaltanbrystningers yderside og betonaltanpladers underside, nødvendige betonreparationer på samme bygningsdele og nødvendige udskiftninger af defekte fuger på alle havefacadesider samt ved stueetagernes gavlvinduer. Desuden malerbehandledes overfladerne på samme bygningsdele, på vindues- og dørpartier af træ i havefacaderne og stueetagernes gavlvinduer samt på alle havefacadernes vinduesbrystninger.

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2006 - 2007

Bygherre : Boligselskabet Strandparken

Størrelse : Ca. 6.000 m² facadeareal

Enterpriseform : Fagentreprise

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Bygherrerådgiver, Ingeniørrådgiver