BrøndBy Strand, BAB afd. Rheumpark – bygningsgennemgang

Budgetsat bygningsregistrering og tilstandsvurdering af 300 boliger

Opgaven består af budgetsat bygningsregistrering og tilstandsvurdering af rækkehuse og lavhuse til brug for udarbejdelse af helhedsplan over for Landsbyggefonden – i alt 300 boliger.

Opgaven pågår i tæt samarbejde med bygherrerådgiver SBS. AI har til opgaven kontraheret med underrådgivere omkring betonanalyse, TV-inspektion af kloaksystem, rørundersøgelser og termografering. Opgaven indeholder budgettering af udbedrings- og forbedringsarbejder.  

Derudover projektbeskrivelse af udfordringer og løsninger samt beskrivelse af energi- og bæredygtighedstiltag.

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2012 - 2013

Bygherre : BAB afd. Rheumpark

Størrelse : 47.066 m²

Enterpriseform :

Samarbejdspartnere : SBS, Force Technology, Kurt Andersen Termografi

AI's rolle : Totalrådgiver