Egeparken 1 og 2

DGNB-certificeret helhedsplan omfatter bedre indeklima i nyindrettede boliger samt opførelse af nyt aktivitetshus

Nye rammer til nuværende og fremtidige beboere
I midten af Søborg, omgivet af grønne områder, finder man Egeparken 1 & 2. Afdelingerne er bygget i 70’erne efter datidens lov og respektive krav, men står nu overfor en tiltrængt og gennemgribende renovering af de 377 boliger med fuld genhusning. I forbindelse med projektet udarbejdes en helhedsplan, der skal skabe nye rammer for både nuværende og fremtidige beboere.

 

Gennemgribende boligrenovering
Samtlige boliger i Egeparken omdisponeres for at få større køkken-alrum og bedre tidstypiske rum med blandede funktioner. Der åbnes op for at få gennemlyste boliger og beboerne får åbne altaner. 32 boliger nyindrettes til tilgængelighedsboliger, og 64 mindre boliger bliver lagt sammen til 32 familieboliger som et tiltag for at skabe mere diversitet i beboersammensætningen.

 

Beboerinddragelse
Beboerne i Egeparken er blevet inddraget i planlægningsarbejdet gennem 3 forskellige workshops. Her har de haft mulighed for at komme med input til hhv. nyindretning af boliger, opførelse af nyt beboerhus samt bæredygtige tiltag. AI har desuden stået for at følge op på disse og sikret en opsamling på stemmer, der blev tilkendegivet tilbage i 2020.

 

Støjreducering
Egeparken ligger på en yderst støjplaget matrikel og derfor arbejdes der med støjreducerende tiltag som en del af en helt ny klimaskærm.

 

Målet er DGNB-certificering
Med afsæt i AI’s indledende bæredygtighedsscreening af projektet har bygherre valgt at gå målrettet efter en DGNB-certificeret helhedsplan. Et af de energioptimerende tiltag er solceller med batterilager. Desuden er der udarbejdet en genanvendelsesplan, så materialer og bygningsdele kan genbruges nye steder. Afdelingen har indvilliget i at indgå i et energidemonstrationsprojekt, der skal undersøge energibesparelserne ved behovsstyret ventilation med intelligent måleudstyr. For at fremme energioptimeringen indgår projektet i en Grøn garanti-aftale med Landsbyggefonden.

Grønne tiltag

Lavere energiforbrug og bedre indeklima.

Fakta om projektet

Periode : 2021 - 2026

Bygherre : AB Gladsaxe

Størrelse : 377 boliger

Enterpriseform : Hovedentreprise

AI's rolle : Totalrådgiver