Egeparken 1 og 2

DGNB-præcertificeret helhedsplan omfatter bedre indeklima i nyindrettede boliger samt opførelse af nyt aktivitetshus

Nye rammer til nuværende og fremtidige beboere
Egeparken 1 & 2 er to almene afdelinger i Gladsaxe med i alt 377 boliger. Afdelingerne er bygget i 70’erne og mere end 50 års slid har sat sig i boligerne. Indretningen er ikke længere tidssvarende, de tekniske installationer er slidt op og boligerne er dyre at varme op. Alt det skal en gennemgribende helhedsplan ændre på, og planen skal sikre, at både nuværende og fremtidige beboere kan bo i moderne og energieffektive boliger mange årtier ud i fremtiden.

 

Gennemgribende boligrenovering
Helhedsplanen fremtidssikrer Egeparken 1 og 2 med nye facader, nye badeværelser og køkkener, nye tekniske installationer og nye udearealer. Inddækkede altaner åbnes op, 32 boliger nyindrettes til tilgængelighedsboliger, og 64 mindre boliger bliver lagt sammen til 32 familieboliger som et tiltag for at skabe mere diversitet i beboersammensætningen. Et nyt fælles aktivitetshus skal sikre social sammenhængskraft og en mere ensartet og moderne arkitektur skal binde området bedre sammen.

 

Beboerinddragelse
Beboerne i Egeparken er blevet inddraget i planlægningsarbejdet gennem 3 forskellige workshops. Her har de haft mulighed for at komme med input til hhv. nyindretning af boliger, opførelse af nyt aktivitetshus samt bæredygtige tiltag. AI har desuden stået for at følge op på disse og sikret en opsamling på stemmer, der blev tilkendegivet tilbage i 2020.

 

Målet er DGNB-certificering

Helhedsplanen er forud for entreprenørudbuddet præcertificeret med DGNB Sølv. En indledende bæredygtighedsscreening af projektet resulterede tidligt i en målrettet køreplan for, hvordan vi opnår en DGNB Sølvcertificering af helhedsplanen. Et af de energioptimerende tiltag er solceller med batterilager. Desuden er der udarbejdet en genanvendelsesplan, så materialer og bygningsdele kan genbruges nye steder. Afdelingen har indvilliget i at indgå i et energidemonstrationsprojekt, der skal undersøge energibesparelserne ved behovsstyret ventilation med intelligent måleudstyr. For at fremme energioptimeringen indgår projektet i en Grøn garanti-aftale med Landsbyggefonden.

Grønne tiltag

Lavere energiforbrug og bedre indeklima.

Fakta om projektet

Periode : 2021 - 2029

Bygherre : AB Gladsaxe

Størrelse : 377 boliger

Enterpriseform : Hovedentreprise

AI's rolle : Totalrådgiver